آشنایی با مدیرمسئول

من سید علی هاشمی عرقطو هستم، صاحب امتیاز و مدیرمسئول موسسه انتشاراتی پارسیان البرز. با فعالیت های من بیشتر آشنا شوید :

مدیر مسئول
 • عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین؛
 • مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین؛
 • کارشناس پژوهشی مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین؛
 • مدیرگروه دروس عمومی مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین؛
 • ویراستار و مسئول تهیه نشریات دفتر نشریۀ واحد اطّلاع رسانی «مرکز تحقیقات و مطالعات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران»؛
 • سردبیر نشریه «صریر قلم»؛
 • همکار ویراستار در ماهنامۀ «گزارش میراث» مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛
 • عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران؛
 • مدرس دوره های مقاله نویسی؛
 • شاعر و نویسنده؛
 • ... .

فعالیت های پژوهشی:

 • تصحیح نسخۀ خطّی کتاب «راحه الأرواح» اثر میرزا صادق وقایع نگار؛
 • چاپ مقالۀ علمی پژوهشی «معرّفی وقایع نگار و ذکر بعضی نکات و تصحیح بعضی اشتباهات دربارۀ زندگی و آثار او»؛
 • چاپ ده ها عنوان مقاله تخصصی و عمومی در نشریات مختلف؛
 • ... .

تمام تلاش من و همکارانم در موسسه انتشاراتی پارسیان البرز و سایر گروه های وابسته به موسسه، ارائه خدمات با کیفیت عالی در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه است.