گروه افق ترانه

گروه «افق ترانه» وابسته به موسسه انتشاراتی پارسیان البرز با هدف ترویج فرهنگ شعر و ادب فارسی ایجاد شده است. فعالیت اصلی این گروه ارائه شعر و ترانه جهت استفاده در آثار موسیقایی است. همچنین برگزاری همایش های ادبی، کارگاه های خوانش و تفسیر شعر و برگزاری دوره های حفظ شعر از دیگر برنامه ها و فعالیت های این گروه است.