انتشارات پارسیان البرز

موسسه انتشاراتی پارسیان البرز پس از مدت ها پیگیری در اردیبهشت ماه 1394 موفق به دریافت مجوز نشر از سوی معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. پس از اخذ مجوز، فعالیت های موسسه انتشاراتی پارسیان البرز با مدیرمسئولی جناب آقای سید علی هاشمی عرقطو از تابستان 1394 به طور رسمی آغاز گردید.

موسسه انتشاراتی پارسیان البرز با هدف اشاعه فرهنگ کتابخوانی، کمک به نویسندگان نوپا و ایجاد شبکه توزیع مناسب کتاب فعالیت خود را آغاز نموده است. فعالیت موسسه انتشاراتی پارسیان البرز در حوزه های مختلف نشر شامل موارد زیر خواهد بود:

  • کودک و نوجوان
  • مذهبی
  • ادبیات
  • روانشناسی
  • تخصصی
  • آموزشی و ...

مسئولان و همکاران انتشارات پارسیان البرز امیدوارند با حضور در عرصه نشر کتاب، گامی در جهت اشاعه فرهنگ کتابخوانی بردارند.