1
ثبت
سفارش
2
دریافت
کد سفارش
3
کارشناسی
قیمت
4
ارسال فایل
کامل
5
واریز
پیش پرداخت
6
انجام
سفارش
7
پرداخت
نهایی
8
ارائه
فایل نهایی
9
انجام
اصلاحات

فرم ثبت سفارش خدمات
برای مشاهده توضیحات لطفاً خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید.
فرم ثبت سفارش خدمات
وارد کردن فیلد های دارای اجباری است.
خدمت مورد نظر خود را انتخاب کنید :
بارگذاری فایل سفارش:
حجم فایل حداکثر می تواند 2 مگابایت باشد.
تنها فایلهای با پسوند RAR یا ZIP قابل بارگذاری است.
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
آدرس ایمیل :
قیمت پیشنهادی کل سفارش (تومان):
توضیحات ضروری:
بازگشت به صفحه اصلی