فرم پرداخت برای سفارش آنلاینک کلیک کنید برای پیگیری سفارش کلیک کنید برای پرداخت الکترونیک کلیک کنید

پرداخت آنلاین

پرداخت از طریق Payline


کد پیگیری :
مبلغ( ریال) :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :

ثبت پرداخت کارت به کارت

اطلاعات پرداخت از طریق کارت به کارت :
بانک پارسیان
شماره شبا : IR200540207482000370910000
شماره کارت : 6221061079092542
کد پیگیری :
تاریخ پرداخت ( روز/ماه/سال) :
مبلغ( ریال) :
چهار رقم آخر شماره کارت شما :
نام بانک صادر کننده کارت شما :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :