دغدغه تالیف کتاب و نگارش مقاله، ازجمله مهم ترین دغدغه های استادان و دانشجویان است.

بسیاری از دانشمندان و شخصیت های بزرگ جهان، حاصل یافته ها و پژوهش های سالیان عمر خود را در کتاب های مختلفی که از خود به یادگار گذاشـــته اند، به مردمان دوره ها و قرن های بعد ارائه کـــرده اند. همچنین نگـــارش کتاب می تواند جایگاه علــمی ویژه ای به افراد بدهد. از این رو استادان، محققان و نویسندگان گروه همراه، آماده ارائه مشاوره و همکاری در تالیف کتاب ها و مقالات تخصصی و عمومی (در سطوح و رشته های مختلف) هستند. شما می توانید با راهنمایی محققان و پژوهشگران گروه همراه در کوتاه ترین زمان ممکن نویسنده کتاب ها و مقالات مختلف شوید. همچنین اعضای گروه همراه با همکاری انتشارات پارسیان البرز و شبکه توزیع وابسته به انتشارات، آمادگی چاپ سریع و باکیفیت و توزیع کتاب های چاپ شده شما را دارند.

هزینه مشاوره و همکاری در تالیف کتاب و مقالات با تعامل و ارتباط میان نویسندگان گروه همراه و سفارش دهنده به صورت توافقی در نظر گرفته می شود.

نوشتن کتاب

با گروه همراه

کاری لذت بخش و آسان است.