نوشته ها و تصاویر وقتی جلوه زیبایی به خود می گیرند که با تکیه بر مبانی علمی و هنری در کنار هم چیده شده باشند.

صفحه آرایی و تنظیم صفحات مقالات، کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات و روزنامه ها یکی از نکات فنی و مهمی است که زمان و نیروی زیادی را از نویسندگان، ناشران و صاحبان نشریات می گیرد. از این رو گروه ویراستاری نیک آرا با همکاری جمعی از گرافیست ها و صفحه آرایان حرفه ای و باتجربه، آماده ارائه خدمات ویژه در زمینه صفحه آرایی مقالات، کتاب ها، پایان نامه ها، مجلات و روزنامه ها مطابق خواست و سلیقه مخاطبان گرامی، در کوتاه ترین زمان ممکن است. ارائه خدمات صفحه آرایی، بسته به نوع اثر، بر روی نرم افزار MSword و یا نرم افزار InDesign انجام می شود. انجام خدمات صفحه آرایی، در صورت درخواست صاحب اثر، به صورت تعاملی امکان پذیر است. همچنین گروه ویراستاری نیک آرا آماده ارائه خدمات صفحه آرایی نشریات و روزنامه ها به صورت حضوری در محل دفتر نشریات و روزنامه ها است.

جلوه زیبای آثار شما

همراه با صفحه آرایی گروه نیک آرا