ایجاد تعامل در سمینارها و جلسات مهم بین المللی، همواره چالش بزرگی برای مدیران است.

شما برای این چالش چه اندیشیده اید؟

اگر نیازمند استفاده از مترجم در جلسات و گفتگوهای حضوری هستید، گروه ترجمه ترنم پیشنهاد خوبی برای شما دارد. گروه ترجمه ترنم با استفاده از مترجمان مسلط به زبان های مختلف، آماده ارائه خدمات ترجمه شفاهی به صورت حضوری و یا سایر روش ها است. شما می توانید با استفاده از خدمات ترجمه شفاهی گروه ترنم، کیفیت بالای ترجمه شفاهی را تجربه کنید.

مدیریت ترجمه سمینارها و جلسات خود را به ما بسپارید